Pomôžte svojim zamestnancom využívať ich potenciál naplno. Pre dobro ich aj vašej firmy.

Žijeme v dobe kedy si prakticky každá spoločnosť uvedomuje, že jej výsledky závisia od toho ako efektívne jej zamestnanci využívajú svoje schopnosti v prospech cieľov firmy. Sofistikované výberové pohovory, odborné školenia, assementy zamestnancov, rozvoj mäkkých zručností, 360 stupňové spätné väzby, KPI-čka, pohyblivé zložky platu, firemné benefity, či team buildingy sa stali štandardnou súčasťou interných procesov mnohých firiem, v snahe využiť potenciál zamestnancov naplno. To všetko má svoj zmysel, ale ...

Nikto nedokáže dosahovať výsledky v rozpore so sebou samým!

Nech robíme v živote čokoľvek, a platí to aj v zamestnaní, robíme to v snahe naplniť si vyššie vnútorné hodnoty, prípadne sa vyhnúť neželaným vnútorným konfliktom. Aj keď je tento proces zvyčajne nevedomý neustále na pozadí prebieha a ovplyvňuje všetko čo robíme. Platí to pre každého človeka, aj pre zamestnancov vašej firmy.

Môžete mať vo firme napríklad šikovného, lojálneho a výkonného zamestnanca, ktorý ale nevie delegovať. Mohol by pri tom byť skvelým lídrom tímu no namiesto toho sa stáva úzkym hrdlom. Trpí tým on a vaša firma spoločne s ním.

Zaplatíte mu teda školenie delegovania, na príkladoch mu ukazujete ako správne delegovať a pravidelne s ním o dôležitosti delegovania diskutujete. Dokonca mu delegovanie dáte do cieľov a naviažete mu na to kvartálne odmeny. A ...

... a nič sa nemení. Ubiehajú týždne, mesiace, niekedy aj roky a vy zapochybujete, či sa na líderskú vôbec pozíciu hodí. V snahe manažérsky to vyriešiť ho pošlete na „assement“ a vráti sa vám odpoveď, že bude lepšie nechať ho v úlohe špecialistu, pretože delegovať nevie. Môžete sa s tým uspokojiť a rešpektovať fakt, že „z krokodíla vegetariána spraviť nejde.“

Má to svoju logiku no možno ste sa práve pripravili o skvelého lídra, ktorým mohol v budúcnosti byť. Iba potreboval prísť na to prečo delegovať nechce a nájsť svoju cestu ako z toho von. Možno bol vnútorne presvedčený, a ani o tom nevedel, že ak bude „rozdávať úlohy“ ľudia ho nebudú mať radi. Možno je pre neho prijatie tak dôležité, že nevedome robí všetko preto, aby svoje prijatie ničím neohrozil. Ani delegovaním. Možno.

Konáme (aj nekonáme) tak aby sme boli v súlade s tým čo je pre nás vnútorne dôležité!

Takto jednoducho sa to dá opísať naše správanie v každej situácii. V súkromnom živote aj v zamestnaní. Akoby sa niečo v nás dokola pýtalo: „Ak urobím toto a takto, čo tým vnútorne získam, prípadne čo tým stratím? Ako sa budem potom cítiť? Bude to pre mňa prijateľné?“

Podobné dilemy zažívame pri každom rozhodovaní a ani si ich nemusíme byť vedomí. Pre mnoho situácií už máme z minulosti dokonca automatické reakcie. Naše podvedomie sa už ani nemusí pýtať ako chceme reagovať. Ideme na autopilota. „Neviem delegovať, nechcem delegovať, nedelegujem! Neviem prečo a ani to neskúmam. Som taký!“

Niečo podobné možno zažíva váš zamestnanec z uvedeného príkladu. Samozrejme je to len hypotéza no platí, že jeho neochota delegovať má svoje príčiny a môže existovať cesta ako z toho von. 

V situáciách ako je uvedený príklad môže pomôcť transformačný biznis koučing. Ide o špecifickú formu koučingu kedy do tradične individuálneho koučingu (spolupráca dvojice kouč a koučovaný) vstupuje aj firma kde koučovaný pracuje. Zvyčajne tak robí prostredníctvom sponzora (nadriadený koučovaného) a s cieľom dosiahnuť u koučovaného také zmeny, ktoré sú aj v prospech firmy. 

Kľúčové je slovíčko aj a pochopenie, že v súlade s etickým kódexom koučingu je koučing primárne zameraný na záujmy koučovaného. V biznis koučingu teda nejde o prerábanie zamestnanca do podoby, ktorú chce firma ale zamestnanec nie. Biznis koučing je naopak trojstranná spolupráca zamestnanec-kouč-firma, ktorá býva efektívna v situáciách kedy zamestnanec dobrovoľne chce rozvíjať veci, ktoré sú aj v proespech firmy a jeho zamestnávateľ ho v tomto smerovaní podporuje a celý proces spolufinancuje.

V uvedeonom nastavení tak môže zamestnanec z príkladu vyššie objaviť dôvody prečo sa delegovaniu vyhýba. Môže tiež nájsť spôsob ako svoje vnútorné bariéry k delegovaniu prekonať čo jemu umožní kariérne rásť a firme získať nového lídra so schopnosťou delegovať. 

Chcete vedieť o biznis koučingu viac?

Správne nastavený biznis koučing môže vašej firme pomôcť lepšie využit potenciál zamestnancov a tým efektívnejšie dosahovať želané výsledky. Pri jeho nastavovaní je však nevyhnutné dodržať všetky etické princípy koučingu.

Ak vás možnosť biznis koučingu pre vašich zamestnancov zaujala vyplňte prosím nasledovný formulár s cieľom osobného stretnutia a prediskutovania ďalších detailov.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely odpovede na Váš záujem o transformačný biznis koučing. Oboznámte sa prosím s pravidlami ochrany osobných údajov

Viac o koučingu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Čo hovoria účastníci mojich kurzov a individuálnych stretnutí

Určite som dnes vnútorne pokojnejší človek a moje rozhodnutia menej ovláda strach ako pred rokom. Dostala som veľa porozumenia a podpory a našla v Borisovi výnimočného a trpezlivého človeka, ktorý mi pomohol si viac veriť a mať viac „pod kontrolou seba"
MajaRiaditeľka vo finančnej inštitúcii
Som rád, že som sa na túto cestu vydal s Borisom, ktorého som už predtým spoznal ako excelentného a veľmi vnímavého človeka. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o sebe, prípadne sa odhodláte aj na hlbšie „vŕtanie" v sebe samom tak verím, že výsledky budú stáť za to.
MarianIT manažér
Stretnutia s Borisom boli vždy príjemné, ako rozprávať sa s kamarátom nad pohárikom. Zároveň som ale dostala obrovskú dávku vnútorného pokoja, užitočné vhľady a rady. Neprestáva ma fascinovať ako rýchlo Boris veci pochopí/vycíti, zanalyzuje a dá jasné a trefné otázky. Riešenia sme našli oveľa rýchlejšie ako by som čakala.
RadkaPrávnička