Talentový prístup pre firmy a tímy

Predstavte si ako efektívne by váš tím fungoval, keby každý rozumel sebe a rozumel ostatným členom tímu. Keby každý chápal svoju jedinečnosť aj jedinečnosť ľudí okolo seba. Predstavte si akoby sa práca v tíme zmenila ak by každý robil to čo mu ide prirodzene a to čo mu nejde nechal robiť tých, ktorým to prirodzene ide.

Presne o tom je talentový prístup k práci v tímoch! 

Tímový prístup Gallup® CliftonStrengths®

Metodika Gallup® CliftonStrengths® neostáva iba pri jednotlivcovi. Práve naopak. Pokiaľ každý človek v tíme pozná svoje talenty, vie s nimi vedome pracovať a tím svoje talenty vzájomne zdieľa nastáva skutočná synergia.

Nezhody sa menia na pochopenie vzájomných odlišností a "pretláčanie" sa mení na efektívnu spoluprácu, v ktorej každý robí to čo mu prirodzene ide najlepšie. Narastá angažovanosť ľudí, produktivita aj spokojnosť. 

Manažujte svoje tímy cez individuálne talenty!

Ako na tímový prístup k talentom?

Každý tím sa skladá z jednotlivcov a preto sa tímový prístup k talentom začína u manažéra. Toho jednotlivca, ktorý zodpovedá za celý tím. Dáva preto zmysel, aby najprv manažér porozumel sebe a svojej jedinečnosti cez svoj talentový mix. Následne môže lepšie pochopiť ako svoje talenty používa pri riadení tímu a potom môže cez talenty svojich kolegov porozumieť prečo jeho ľudia jednajú ako jednajú a prečo on na nich reaguje tak ako reaguje.

Metodika Gallup® CliftonStrengths® je silne orientovaná práve na tímovú spoluprácu. Pokiaľ vás o tejto téme zaujíma viac neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si prezentáciu u vás vo firme alebo online. Rád sa s vami podelím o to ako môžu vaše tímy aj celá organizícia profitovať z talentového prístupu.