Video kurzy a eBooky

Rozvíjajte sa z pohodlia domova. Využite moje video kurzy na svojej ceste za kvalitnejším životom.

Úvod do sveta emócií

video kurz

Ako získať emočnú pohodu bez liekov a rokov terapie

Ste na ťahu!

eBook

Ako nezmeškať vlastný život a ťahať správnou figúrkou

Myslím to vážne!

video kurz

Ako sa nechytiť, či prípadne vyslobodiť zo životných pascí

Ako sa slobodne rozhodovať

video kurz

Bez strachu zo zlých rozhodnutí a neskoršieho ľutovania