Boris Rybár

Cesta ku zmene

Dovoľte mi pozvať vás do programu Cesta ku zmene. Prečo? Pretože výsledky sú vždy iba také dobré ako dobrá je cesta ku nim!

Často máme tendenciu podľahnúť ilúzii, že v živote ide o výsledok. Veriť, že spokojnosť je pár okamihov kedy dosahujeme výsledky, ktoré sme si stanovili. V skutočnosti ale o kvalite nášho života rozhoduje každý jeden moment strávený na ceste za tými výsledkami. V spokonom živote nejde o to nájsť zajtra uspokojivý výsledok, ale o to nájsť už dnes uspokojivú cestu k nemu!

Program Cesta ku zmene je určený práve pre tých, ktorí nehľadajú iba výsledky, ale aj zmysluplnú cestu ku nim. Tento program vám postupne odkryje kľúčové aspekty vašej osobnosti a to ako sami formujete svoj život. Od cieľov, ktoré si dávate, cez spôsoby, ktorými ich dosahujete, to ako sa vyrovnávate s prekážkami, až po schopnosť spracovať vlastné emócie, poznať svoje vnútorné hodnoty a presvedčenia, či svoje životné poslanie.

V programe prejdete cestou od miesta kde sa nachádzate až k cieľu, ktorý si sami stanovíte. Počas tej cesty krok za krokom objavíte nie len hĺbku seba samých, ale aj praktické nástroje ako môžete sami seba vedome pretvárať a dosahovať ciele v súlade so skutočnou podstatou seba.

Program Cesta ku zmene trvá 26 týždňov a pozostáva zo 14 blokov:

Blok 1. Odkiaľ kam?

Tradičný prístup: Cieľ a plán
V prvom bloku si vytýčite cieľ na najbližší polrok. Tento krok vám poskytne smerovanie pre ďalší proces v programe. Odrazíte sa od toho kde sa nachádzate a definujete kde chcete o pol roka byť. Nie náhodou začneme tradičným prístupom (stanovenie cieľov, strategické plánovanie, akčné kroky). V ďalšom priebehu totiž tento koncept prehĺbime a rozšírime. Možno aj úplne zbúrame 😊

Blok 2. Bludisko

Zmena perspektívy, vidieť nevidené
V druhej časti programu sa dozviete, že to ako o probléme uvažujete je súčasťou problému. Naučíte sa kľúčový princíp zmysluplnej osobnostnej transformácie, ktorým je zmena perspektívy. Začnete budovať schopnosť vedome meniť uhol pohľadu a otvárať si dvere k riešeniam ukrytým na miestach kam sa aktuálne nepozeráte. Vďaka tomu uvidíte svoj stanovený cieľ aj cestu k nemu inými očami.

Blok 3. Logické úrovne

Miesta kde sa deje zmena
V treťom pokračovaní spoznáte šesť logických úrovní, ktoré ovplyvňujú zmenu. Prostredie, správanie, schopnosti, hodnoty a presvedčenia, identita, a vyšší zmysel. Získate prvú dôležitú zmenu perspektívy pri ceste za cieľom. Svoj stanovený cieľ uvidíte rozmenený na dané úrovne a položíte si otázku: Na ktorej z daných úrovní dáva zmysel zapracovať, aby som svoj cieľ mohol dosiahnuť?

Blok 4: Návrat k sebe

Integrita bytia - telo, myseľ, duša
Štvrtý blok je zameraný na návrat k podstate seba. Osvojíte si techniky, ktoré vás posunú od premýšľania k hlbokému napojeniu na seba samých. Je to kľúčový krok v procese, pretože odpovede na otázky, ktoré si kladieme závisia od toho či odpoveď prichádza z hlavy alebo z hĺbky nás. Vďaka tomuto bloku budete pri nasledovných zmenách perspektívy dostávať zmysluplnejšie odpovede než tie, ktoré ponúka hlava.

Blok 5. (L)ego, orech a jablko

Ako pracovať s (L)egom
V piatom bloku sa podrobnejšie zoznámite s vlastným EGOm a spoznáte jeho pozitívny význam. S využitím predošlých poznatkov sa naučíte poznať kedy je EGO užitočné a kedy vám hádže polená pod nohy. Pochopíte ako sa prejavuje na jednotlivých logických úrovniach a objavíte spôsob ako ho postupne prestavať do zmysluplnejšej podoby, tak aby vám na ceste za stanoveným cieľom bolo nápomocné.

Blok 6. Čo chceš od seba?

Zmena v 1. osobe jednotného čísla
Objavíte svoju spoluúčasť vo všetkom čo sa vo vašom živote deje. Na každej logickej úrovni, v tom kde ste a aj v tom kam smerujete. Vrátite pozornosť k sebe a uvedomíte si, že všetko podstatné v živote sa odohráva pri osobnom zámene "ja". Naučíte sa klásť si vo vzťahu k cieľu otázku: Čo chcem v tej súvislosti od seba? A osvojíte si spôsob ako na ňu odpovedať z hĺbky seba na jednotlivých logických úrovniach.

Blok 7. Dve cesty k cieľu

Odchýlka od očakávania
Siedme pokračovanie programu vám pomôže uvedomiť si kľúčové aspekty toho, ako vzniká spokojnosť a naučíte sa ako môžete vždy objaviť dve protichodné cesty k tomu po čom túžite. Prepojíte uvedenú schopnosť s predošlými blokmi a uvidíte svoj stanovený cieľ opäť trochu inak. Dokážete si slobodne vybrať, ktorú z dvoch ciest použijete. A dokážete použiť aj obe súčasne, na rôznych logických úrovniach a prispôsobiť tak svoj 6-mesačný plán novým poznaniam.

Blok 8. Štyri zabudnuté otázky

Objavte päť otázok o probléme
V bloku s poradovým číslom osem získate ďalšie možnosti ako na ceste za svojim 6-mesačným cieľom postupovať efektívnejšie. Okrem otázky "Ako sa dostanem k tomu čo chcem?", ktorú poznáte, sa naučíte štyri dôležité, no zabudnuté, otázky. Práve vďaka týmto štyrom znovu objaveným otázkam uvidíte svoj cieľ, a spôsoby jeho dosiahnutia, z ďalšej oslobodzujúcej perspektívy. Vďaka tomu sa pred vami objavia možnosti riešení, ktoré ste doposiaľ prehliadali.

Blok 9. Od cieľov ku kritériám

Podľa čoho viem, že už som tam?
V deviatom bloku sa naučíte ako a prečo dáva zmysel zabudnúť na ciele a objaviť kritériá. Napojíte toto poznanie na predošlé bloky a posuniete svoju schopnosť zmysluplne ísť za svojimi cieľmi na ďalšiu úroveň. Objavíte v sebe dôležitosť zámeru a aj to "prečo zmysel má prednosť pred cieľom aj spôsobom." Pretavíte to poznanie do oboch ciest k cieľu, na každej logickej úrovni, pri každej zo zabudnutých otázok a získate skoro nekonečnú paletu spôsobov ako dosiahnuť svoj cieľ.

Blok 10. Objavovanie schopností

Máte čo potrebujete, nekonečný zdroj
Desiaty blok vás naučí, že máte všetky schopnosti, ktoré potrebujete. Počas neho rozviniete zručnosť ako potrebné schopnosti v sebe objaviť. A nie len to. Osvojíte si aj praktické techniky ako môžete potrebné schopnosti získať od iných ľudí a ako sa môžete napojiť na nekonečný zdroj schopností, ktorý vám je k dispozícii. Vďaka tomu budete môcť za svojím 6-mesačným cieľom kráčať ešte priamejšie a efektívnejšie.

Blok 11. Prečo sa vôbec namáhať?

Symbióza protikladov, hierarchia kritérií
V jedenástom bloku spoznáte do hĺbky tajomstvá vlastnej motivácie. Čim je pre vás dôležité to o čo usilujete? Čo vo vašom živote nastane keď sa váš cieľ naplní? Čo je ten dôvod pre, ktorý do toho dávate energiu? V tomto bloku objavíte svoje vnútorné hodnoty a spoznáte, že sa môžu dostať do vzájomného rozporu. Práve preto sa naučíte techniky ako môžete s prípadným konfliktom svojich hodnôt zmysluplne pracovať.

Blok 12. Osloboďte sa!

Presvedčte sa o niečom užitočnom
Spoznajte svoje limitujúce presvedčenia a naučte sa techniky ako ich nahradiť presvedčeniami, ktoré vám slúžia a nebrzdia vás. Spoznajte rozmery slobody, ktoré vám doposiaľ boli skryté. Naučte sa „dovoliť si“. Dovoliť si túžiť, dovoliť si niečo chcieť, dovoliť si vybrať spôsob ako za tým ísť. Naučte sa dovoliť si aj zlyhať! V tomto bloku pochopíte, že „sloboda znamená môcť všetko, čo ale neznamená všetko aj chcieť.“ Naučíte sa dovoliť si všetko čo chcete, no v hlbokom súlade so sebou aj svetom okolo.

Blok 13. Medzi osudom a vôľou

Identita, vyšší zmysel, pokora a slobodná vôľa
Osud nás len zriedka vyzýva k tomu o čo stojíme. V trinástom bloku sa naučíte, ako slobodne rozvíjať schopnosť stáť práve o to k čomu vás osud vyzýva. On nás nevyzýva proti našej vôli. To len naša vôľa stojí proti nemu. A to nie je to isté. Naučíte sa s osudom nezápasiť na vlne pýchy slobodnej vôle a s pokorou ucítite, že dáva zmysel slobodne si vybrať práve to čo vám osud ponúka. Vďaka tomu v životných "prekliatiach" objavíte dary potrebné na svojej ceste.

Blok 14. Vitajte v cieli!

Alebo tesne vedľa
Finále, záverečný blok programu s poradovým číslom štrnásť. To je skvelá príležitosť na rekapituláciu toho čím ste prešli. Ako sa vám podarilo naplniť svoj pôvodný cieľ? Obzriete sa späť a pozorne si prehliadnete cestu, ktorá je za vami. Čo všetko sa za uplynulých šesť mesiacov zmenilo? Akým človekom ste sa stali? Ako to ovplyvňuje to aké ciele si dnes dávate a spôsoby, ktorými ich chcete naplniť? Aký prínos to pre vás malo? Čo všetko ste sa o sebe naučili? A čo aktuálne vidíte pred sebou? Kde ste a kam smerujete?

Najbližšie termíny...

Bratislava, 7x víkend vždy 1x za 4 týždne, skupina 15 osôb,

 1. víkend 6. 4. a 7. 4. 2024
 2. víkend 4. 5. a 5. 5. 2024
 3. víkend 1. 6. a 2. 6. 2024
 4. víkend 29. 6. a 30. 6. 2024
 5. víkend 3. 8. a 4. 8. 2024
 6. víkend 7. 9. a 8. 9. 2024
 7. víkend 28. 9. a 29. 9. 2024

Dunajská Lužná, 7x štvrtok a piatok, vždy 1x za 4 týždne, skupina 15 osôb,

 1. štvrtok, piatok: 4. 4. 5. 4. 2024
 2. štvrtok, piatok: 2. 5. a 3. 5. 2024
 3. štvrtok, piatok: 30. 5. a 31. 5. 2024
 4. štvrtok, piatok: 27. 6. a 28. 6. 2024
 5. štvrtok, piatok: 1. 8. a 2. 8. 2024
 6. štvrtok, piatok: 5. 9. a 6. 9. 2024
 7. štvrtok, piatok: 26. 9. a 27. 9. 2024

Banská Bystrica, 7x víkend vždy 1x za 4 týždne, skupina 15 osôb,

 1. víkend 20. 4. a 21. 4. 2024
 2. víkend 18. 5. a 19. 5. 2024
 3. víkend 15. 6. a 16. 6. 2024
 4. víkend 10. 8. a 11. 8. 2024
 5. víkend 24. 8. a 25. 8. 2024
 6. víkend 21. 9. a 22. 9. 2024
 7. víkend 12. 10. a 13. 10. 2024

Banská Bystrica, 7x pondelok a utorok, vždy 1x za 4 týždne, skupina 15 osôb,

 1. víkend 22. 4. a 23. 4. 2024
 2. víkend 20. 5. a 21. 5. 2024
 3. víkend 17. 6. a 18. 6. 2024
 4. víkend 12. 8. a 13. 8. 2024
 5. víkend 26. 8. a 27. 8. 2024
 6. víkend 23. 9. a 24. 9. 2024
 7. víkend 14. 10. a 15. 10. 2024

Cena

Cena programu je 1 680 € s DPH

Ak sa chcete vydať na cestu, ktorá nemení iba to čo dosahujete, ale aj to ako to dosahujete a tiež to kým sa pri tom stávate, neváhajte a kontaktujte ma. 

Čo hovoria moji klienti...

Som rád, že som sa na túto cestu vydal s Borisom. Ak sa chcete dozvedieť viac o sebe a odhodláte sa na hlbšie „vŕtanie" v sebe výsledky budú stáť za to.
MarianIT manažér
Určite som dnes pokojnejší človek a moje rozhodnutia menej ovláda strach. Dostala som veľa porozumenia, podpory a našla v Borisovi výnimočného a trpezlivého človeka.
MajaRiaditeľka vo finančnej inštitúcii
Stretnutia s Borisom boli vždy príjemné a dostala som obrovskú dávku vnútorného pokoja, užitočné vhľady a rady. Neprestáva ma fascinovať ako rýchlo Boris veci pochopí/vycíti, a dá trefné otázky.
RadkaPrávnička

Mám záujem o zoznamovacie stretnutie

Prosím oboznámte sa s pravidlami ochrany osobných údajov