Máte v tíme „makačov“? Využite ich na maximum!

Ako ich rozpoznať? Ako ich chápať? Ako ich zmysluplne zapojiť do tímovej práce?

Každý úspešný tím potrebuje rôzne talentovaných ľudí. Ľudí čo niečo vymyslia, ľudí čo niečo naštartujú a aj ľudí, ktorí dokážu veci doťahovať do konca. Podľa metodiky Gallup® CliftonStrengths® existuje 34 rôznych talentov a každý z nich je rovnako dobrý, no každý má iné zdroje motivácie, iné tienisté stránky a pre plné využitie potenciálu si vyžaduje iný prístup manažéra. V tomto blogu sa pozrieme na ľudí s mimoriadne silným talentom produktivity.

Hoci ciele dokážu dosahovať ľudia s rôznymi talentmi, u ľudí s produktívnym talentom tvorí dosahovanie cieľov ich podstatu. Nepretržite v nich horí oheň, ktorý ich neustále núti dosahovať nové a nové výsledky. Pre niekoho to môže znieť neuveriteľne, ale ľudia s týmto talentom úplne dychtia po tom aby vyškrtávať úlohy zo svojho zoznamu keď sú splnené.

Ak váš tím stojí pre dôležitými míľnikmi a máte v ňom ľudí s talentom produktivity s najväčšou pravdepodobnosťou sa k novým výzvam a úlohám prihlásia sami. Je to úžasné, pretože oni sa k úlohám nie len prihlásia, ale urobia maximum, aby ich dokončili. Sú to ľudia, ktorým prináša uspokojenie byť zaneprázdnení a produktívni. Majú obrovskú výdrž a tvrdo pracujú. V tímoch, kde pracujú zvyčajne určujú tempo a milujú dokončovanie úloh. Poháňa ich heslo „Chcem to mať hotové“.

Aj na tomto talente je krásne vidieť, že keď dvaja robia to isté nie je to to isté. Dokončovanie úloh zvládnu aj ľudia s inými talentami len ich motivácia bude odlišná. Pre ilustráciu ak máte v tíme človeka s vysokým talentom Súťaživosti bude ho k splneniu úloh poháňať túžba „Vyhrať nad ostatnými“ a ak človeka s talentom Zodpovednosti bude ho poháňať túžba „Splniť záväzok“. Preto ak manažuje tím ľudí je mimoriadne užitočné ak rozumiete svojím talentom aj talentom svojich ľudí, lebo to čo na prvý pohľad vyzerá rovnako v sebe ukrýva rôzne odlišnosti.

Svojich vysoko produktívnych ľudí najlepšie podporíte ak im pomôžete vniesť do ich práce intenzitu a úsilie. To je to na čo počúvajú, to je to čo ich poháňa. Sú to skrátka pracanti. Vyhrať, alebo dodržať  sľuby pre nich nie je tak silná motivácia ako možnosť „odmakať si to“. To ale samozrejme neznamená, že sa u nich tieto motivácie vzájomne vylučujú. Každý z nás má svoju jedinečnú kombináciu 34 rôznych talentov a aj vaši vysoko produktívni ľudia ich majú v kombinácii s niečím ďalším.

Aj tu platí, že neexistuje lepší a horší talent. Existujú iba prípady, keď si ľudia sami, alebo ich manažéri buď daný talent neuvedomujú, alebo ho nesprávne používajú. Ak ste manažér/ka a máte v tíme vysoko produktívnych ľudí dáva zmysel byť si vedomí niekoľkých vecí

  1. Nie všetci členovia tímu sú rovnako vytrvalí „makači“. Uistite sa, že nenastavujete štandardy nasadenia vo svojom tíme podľa týchto ľudí. Ich nasadenie a produktivita sú ich výnimočnosťou nie tímovým štandardom. Využite ich jedinečnosť, ale nepodľahnite ilúzii, že všetci ľudia to zvládnu s rovnakým nasadením. Aj ľudia s nižším talentom produktivity sú v niečom výnimoční a preto si hľadajte ku každému v tíme individuálne cestu
  2. Vysoko produktívni ľudia môžu mať sklony nabrať si na plecia viac než dokážu zvládnuť. Potrebujú „mať naložené“, aby fungovali optimálne, ale môžu zle odhadnúť svoje reálne možnosti. Úprimne a otvorene s nimi o týchto veciach hovorte a manažujte ich vyťaženie tak aby im zoznam úloh poskytoval potrebné palivo, ale aby pri tom nezhoreli.
  3. Pomôžte im aj ostatným ľuďom v tíme pochopiť jedinečnosť každého člena tímu. Vysoko produktívni ľudia môžu mať sklony na menej produktívnych nazerať „cez prsty“, ako na „lenivých“. Ostatní, čo vidia produktívnych brať si dobrovoľne úlohy, môžu zas mať tendenciu „zviesť sa“. Podporujte tímové povedomie a diskusiu o individuálnych talentoch ľudí s cieľom podporiť každého v tom, aby k tímovému výsledku prispel tým, čo mu ide prirodzene, ale poznal a manažoval aj tienisté stránky svojich talentov.
  4. Nechyťte sa do pasce, že produktívny talent je presne to čo by v tíme mal mať každý. To sa môže ľahko stať ak ho máte tiež a cez seba si idealizujete podobných ľudí. Tiež k tomu môžete mať sklony ak pracujete vo vysoko ambicióznom prostredí ako napríklad v obchodných tímoch. Talent produktivity u vašich ľudí môže pomôcť, ale plnenie cieľov ide dosiahnuť cez ktorýkoľvek z 34 talentov, len cez iné motivátori. Navyše ľudia s vysoko produktívnym talentom majú tendenciu uprednostniť prácu pred ľuďmi preto na nich ťažko postavíte „tímového ducha“

Majte na pamäti, že keď ľudia vedia, čo ich robí jedinečnými, prirodzene zlepšia svoj pracovný výkon, budujú pevnejšie vzťahy a stávajú sa lepšími členmi tímu. A platí to pre každého. Aj pre vás ako manažéra. Ak chcete budovať a riadiť tím na základe talentov a silných stránok začnite od seba. Pretože aj riadiť iných ľudí budú manažéri s rôznymi talentami rôzne. Spoznajte preto najprv svoje talenty a využite ich naplno pri svojej manažérskej práci.

Viac o mne a talentovom prístupe Gallup® CliftonStrengths® nájdete na mojom webe www.spokojne.sk

Komentáre