Osobnostná transformácia nie je výstup!

Osobná či osobnostná transformácia?

Kamarátka Petra, ma nedávno upozornila (ďakujem jej za to), že spisovne sa hovorí osobnostný rozvoj a nie osobný rozvoj. Má to svoju logiku, ktorá vyjadruje fakt, že v uvedenom procese ide o rozvoj osobnosti človeka. Tá istá logika samozrejme platí aj pre „osobnostnú transformáciu“. Verím však, že budete pri tejto  jazykovej odchýlke ku mne zhovievaví.

Mimochodom, pokiaľ chcete vedieť aký je rozdiel medzi osobnostným rozvojom a osobnostnou transformáciou môžete sa o tom dočítať v tomto článku.

Čo to je „osobnostná transformácia“?

Túto otázku si kladie veľa ľudí v snahe mať osobnostnú transformáciu takpovediac zatriedenú. To vychádza z podstaty nášho myslenia, ktoré potrebuje mať veci štruktúrované, v zmysle všetko musí niekam patriť. Snaha „škatuľkovať“ osobnostnú transformáciu nie je však veľmi užitočná. Ak by som ale mal svoju skúsenosť s osobnostnou transformáciou vizualizovať použil by som nasledovný obrázok.

V istom zmysle je to skladačka, alebo pyramída, ktorej základom je práca s vedomím, podvedomím a vlastným EGO-m. Keď si človek niektoré veci o sebe uvedomí, spozná svoj hodnotový systém, vzorce správania, myslenia a emočných reakcií a naučí sa základné intervenčné techniky ako v sebe veci meniť, môže sa ďalej hlbšie zaoberať prácou so svojimi emóciami a energiami okolo nás.

Uvedomovanie si, je však základom toho všetkého pretože bez „uvedomovania si“ sme iba obeťami a poskokmi svojich nevedomých vzorcov. V takom stave je veľmi jednoduché stratiť sa vo vlastných emóciách, zvlášť tých menej príjemných. Osobnostná transformácia je dlhodobý proces a v istom zmysle je to plynulý prechod od čistej racionality, ktorá je nám od malička vštepovaná,  hlbšie k sebe. K vlastným emóciám a inému než zmyslovému vnímaniu.

Pre korektnosť treba povedať, že „stavebné bloky“ pyramídy zobrazenej vyššie nie sú striktne oddelené a nie je ani užitočné oddelene ich chápať. Každý z nás je komplexnou bytosťou a to čo potrebujeme je jednotlivé zložky nášho života do seba integrovať a prepájať. A to je presný opak ich oddeľovania. Inak povedané už pri práci s vedomím, podvedomím a egom človek začína úprimne pracovať so svojimi emóciami. A emócie nie sú vo svojej podstate nič iné ako formy energie, ktoré nechávame cez seba prúdiť.

Na ceste osobnostnej transformácie sa teda nezbavujeme vedomia, podvedomia či ega, s cieľom cítiť emócie. Skôr sa učíme prežívať čisté emócie, ukryté hlboko v nás, očistené od nánosov a interpretácií nášho ega. Týmto spôsobom dokážeme jasnejšie počuť svoje podvedomie a spájame sa so svojím vyšším ja, aby sme to, čo sa z neho dozvedáme, mohli vedome začleniť do nášho života. Tým umožňujeme svojmu egu dospievať. Podobne pri práci s energiami sa nezbavujeme svojich emócií, ale chápeme naše emócie ako prejavy energií, napájame sa na nich, vedome ich nechávame prúdiť a čerpáme z nich poznanie a inšpiráciu.

V osobnostnej transformácii teda nejde o výstup od jedného poschodia k vyššiemu. Nejde o žiadne šplhanie niekam ako to zachytáva nasledovné video.

Ide o niečo iné, ide o rast! Viac o tom si ale povieme v niektorom z ďalších článkov.

Komentáre