Majstrovstvo rozhodovania: Nie výsledok, ale cesta!

Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Každý deň čelíme nespočetnému množstvu rozhodnutí – niektoré sú banálne, iné majú dlhodobé dôsledky. Avšak porozumenie tomu, ako sa rozhodujeme, môže mať na našu spokojnosť a úspech v živote vyšší dopad, než samotné výsledky týchto rozhodnutí.

Neistota pri rozhodovaní nesúvisí ani tak s výsledkom rozhodnutia, ale so samotným procesom rozhodovania. Často sme sklamaní nie kvôli tomu, čo sme si vybrali, ale pretože si uvedomujeme, že naše rozhodnutie nebolo dostatočne premyslené, informované, alebo s nami nerezonovalo. Možno sme sa nechali uniesť okamžitým impulzom, alebo sme podľahli tlaku okolia bez toho, aby sme posúdili všetky možnosti a dopady našej voľby.

Kľúčom k spokojnému rozhodovaniu nie je len odhaliť „správne“ riešenie alebo predvídateľný výsledok. To či sme s rozhodnutím spokojní nezáleží totiž od výsledku, ale od spôsobu, ktorým k nemu prídeme. Spôsob, akým zvažujeme možnosti, otázky, na ktoré si odpovedáme, a hodnoty, ktoré sledujeme, všetko to formuje našu vnútornú spokojnosť so samotným procesom rozhodovania.

V praxi to znamená, že mnohokrát stačí prijať, že nie vždy budú výsledky našich rozhodnutí ideálne. Život je dynamický priestor a sieť premenných a okolností, ktoré ovplyvňujú výsledok, je príliš veľká. Pri rozhodovaní dnes nejde o to nájsť výsledok, s ktorým budete zajtra spokojní, ale ide o to nájsť dnes taký spôsob rozhodovania, s ktorým ste spokojní už dnes. Objavovanie svojho procesu rozhodovania a budovanie si dôvery v tento proces nás môže ochrániť pred nástrahami „čo ak?“

Často vynakladáme obrovské úsilie hľadajúc najlepšiu voľbu, no zabúdame na hodnotu jasnosti, odvahy a sebavedomia, ktoré pramenia z porozumenia svojmu rozhodovaciemu procesu. Preto pri rozhodovaní venujte pozornosť tomu ako sa rozhodujete a pokúste sa svoj rozhodovací proces spoznať.

Rozpoznanie vlastných emocionálnych a myšlienkových vzorcov môže hrať kľúčovú úlohu pri kvalite rozhodovania. Súčasťou dobrého rozhodovacieho procesu je schopnosť sebareflexie a kritického myslenia. Rozhodnutia, pri ktorých zvažujeme rôzne perspektívy a uvážime aj vplyv našej voľby na ostatných, majú tendenciu byť nielen zodpovednejšie, ale aj uspokojivejšie z dlhodobého hľadiska.

V živote často zvažujeme možnosti iba na základe očakávaných „výnosov, či strát.“ Nemenej dôležité je však pýtať sa, čo nás naše rozhodnutia učia o nás samých, aké zručnosti a kvality rozvíjame, a či naše rozhodnutia odrážajú hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.

Pri snahe porozumieť svojmu rozhodovaciemu procesu je dobré sa zamerať aj na mieru, do akej si svoje rozhodnutia osvojujeme. Vlastníctvo a zodpovednosť pri rozhodovaní nie je len o prijatí dôsledkov rozhodnutia, ale začína už pri uvedomení si procesu rozhodovania, ktorý k výsledku vedie. Nie je teda prekvapivé, že ľudia, ktorí aktívne vnímajú svoj rozhodovací proces sú často tými, ktorí cítia najvyššiu mieru spokojnosti so svojimi rozhodnutiami

Zapamätajme si preto, že rozhodnutia, ktoré robíme, formujú náš život. Sú to ale rozhodnutia resp. rozhodovanie, čo náš život formuje. Nie sú to výsledky. Spokojný život nie je len súčet správnych dôsledkov. Je to skôr súhrn úmyselných, dobre zvážených a integrovaných krokov, ktoré odzrkadľujú to, kto sme, a to, kým chceme byť. Preto pristupujme k svojmu rozhodovaciemu procesu s rešpektom a vnímavosťou a nesústreďujme sa iba na výsledok.

Ak potrebujete s prácou na svojich rozhodnutiach pomôcť pokojne ma kontaktujte priamo tu na mojom webe www.spokojne.sk alebo na sociálnych sieťach. Teším sa na vás.

Komentáre