Kategória: Spirituálna sebarealizácia

Aj realizovať sa dá rôzne. Všetci poznáme ten spôsob keď nám naša myseľ podsúva ambíciu niečo urobiť pretože nám to pripadá dôležité. A hoci na tom nie je nič zlé nie je to jediná možnosť, ktorú pri sebarealizácii máme. Za každou našou potrebou realizovať sa sa ukrývajú otázky „Prečo to chcem urobiť?“ či „Ako to môžem urobiť?“. A jednou z možností, ktoré máme je hľadanie odpovedí na tieto otázky nie vo svojej mysli ale skôr vo svojom srdci. Aj tak môže vyzerať spirituálna sebarealizácia.

Abraka-dabra a 5 dôležitých emócií

V článku približujem význam emócií, spirituality a integrity v každodennom živote. Pracovať na týchto témach vnímam nie ako únik od reality, ale ako nástroj na lepšie zvládanie bežných situácií. Podrobne analyzujem päť dôležitých emócií – hnev, strach, frustráciu, vinu a smútok, pričom zdôrazňujem konkrétne kroky na ich spracovanie. Emócie vnímam ako šiesty zmysel a jazyk duše, ktorému by sme mali porozumieť a integrovať si ho s racionalitou. Na príkladoch ukazujem ako možno abstraktné témy emócií a spirituality využiť v reálnom živote.

Transformujte svoje životné túžby na realitu

Túžby, tie jemné prúdy v našich mysliach, ktoré nás inšpirujú, motivujú a napĺňajú život zmyslom. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudskej existencie, hnacou silou nášho neustáleho pokroku a snaženia sa zlepšiť. Nech túžime po čomkoľvek,...

Slová a ich významy

Objavte krásu ukrytú v hlbšom význame slov, ktoré denne používate a možno ani netušíte čo všetko v sebe skrývajú.

Nenechajte sa spiritualitou vystrašiť!

Už je to nejaký čas čo som začal zverejňovať články na témy ako osobnostná transformácia a spirituálna sebarealizácia. A reakcia na sebe nenechala dlho čakať.

Boris Rybár

O mne

Volám sa Boris Rybár a hoci som vyštudovaný IT-čkár, život bol ku mne taký štedrý, že ma priviedol aj k iným oblastiam sebarealizácie. V roku 2011 to bolo napísanie prvej knihy, za ktorou nasledovala v roku 2014 druhá.

Skratky nefungujú!

Uvedomujem si, že vždy keď príde reč na témy ako osobnostná transformácia a spirituálna sebarealizácia začne to v ľuďoch vyvolávať rôzne emócie. Ja sám si veľmi dobre spomínam ako som na tieto nazeral pred...

Ako dosiahnuť to po čom túžim?

Otázka ako môžem dosiahnuť to po čom túžim v nás rezonuje od malička a premieta sa do nej naša prirodzená potreba šťastného života. Prečítajte si niečo o tom ako sa dá k odpovedi na túto dôležitú otázku pristupovať.