Kategória: Koučing

Máte v tíme „makačov“? Využite ich na maximum!

Zistite, ako identifikovať, chápať a efektívne zapojiť vysoko produktívnych členov tímu. Tento článok vám predstaví, ako využiť ich jedinečné talenty podľa metodiky Gallup® CliftonStrengths®, aby váš tím dosahoval výnimočné výsledky. Naučte sa, ako manažovať rôzne motivačné zdroje a podporiť každého člena tímu podľa jeho silných stránok.

Život bez záruk, plný príležitostí

Ako nájsť pokoj v živote bez záruk? Tento článok ponúka pohľad na to, že život nie je našim protihráčom, ale oddaným spoluhráčom. Určuje pravidlá, ktoré môžu znieť drsne, ale v skutočnosti sú oslobodzujúce. Stačí iba zmeniť pohľad na celú hru.

Majstrovstvo rozhodovania: Nie výsledok, ale cesta!

Ako vnímanie a prístup k rozhodovaciemu procesu ovplyvňuje našu spokojnosť s výsledkami? V článku sa dozviete, že neistota v rozhodovaní sa netýka výsledkov, ale spôsobu, akým tieto rozhodnutia prijímame. Preto dáva zmysel menej sa sústrediť na očakávané výsledky a viac na to, či sa rozhodujeme v súlade s našimi hodnotami a emóciami.

Transformujte svoje životné túžby na realitu

Túžby, tie jemné prúdy v našich mysliach, ktoré nás inšpirujú, motivujú a napĺňajú život zmyslom. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudskej existencie, hnacou silou nášho neustáleho pokroku a snaženia sa zlepšiť. Nech túžime po čomkoľvek,...

Transformačný biznis koučing

V tomto článku sa dozviete ako môže transformačný koučing jednotlivcov zmysluplne zapadnúť do biznis prostredia a pomôcť zamestnancom firmy prekonať svoje vnútorné prekážky pri dosahovaní cieľov, a byť tak pre firmu prínosnejšími.