Značka: osobnostná transformácia

Abraka-dabra a 5 dôležitých emócií

V článku približujem význam emócií, spirituality a integrity v každodennom živote. Pracovať na týchto témach vnímam nie ako únik od reality, ale ako nástroj na lepšie zvládanie bežných situácií. Podrobne analyzujem päť dôležitých emócií – hnev, strach, frustráciu, vinu a smútok, pričom zdôrazňujem konkrétne kroky na ich spracovanie. Emócie vnímam ako šiesty zmysel a jazyk duše, ktorému by sme mali porozumieť a integrovať si ho s racionalitou. Na príkladoch ukazujem ako možno abstraktné témy emócií a spirituality využiť v reálnom živote.

Život bez záruk, plný príležitostí

Ako nájsť pokoj v živote bez záruk? Tento článok ponúka pohľad na to, že život nie je našim protihráčom, ale oddaným spoluhráčom. Určuje pravidlá, ktoré môžu znieť drsne, ale v skutočnosti sú oslobodzujúce. Stačí iba zmeniť pohľad na celú hru.

Majstrovstvo rozhodovania: Nie výsledok, ale cesta!

Ako vnímanie a prístup k rozhodovaciemu procesu ovplyvňuje našu spokojnosť s výsledkami? V článku sa dozviete, že neistota v rozhodovaní sa netýka výsledkov, ale spôsobu, akým tieto rozhodnutia prijímame. Preto dáva zmysel menej sa sústrediť na očakávané výsledky a viac na to, či sa rozhodujeme v súlade s našimi hodnotami a emóciami.

Transformujte svoje životné túžby na realitu

Túžby, tie jemné prúdy v našich mysliach, ktoré nás inšpirujú, motivujú a napĺňajú život zmyslom. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudskej existencie, hnacou silou nášho neustáleho pokroku a snaženia sa zlepšiť. Nech túžime po čomkoľvek,...

Transformačný biznis koučing

V tomto článku sa dozviete ako môže transformačný koučing jednotlivcov zmysluplne zapadnúť do biznis prostredia a pomôcť zamestnancom firmy prekonať svoje vnútorné prekážky pri dosahovaní cieľov, a byť tak pre firmu prínosnejšími.

Nie okolnosti ale emócie vplývajú na kvalitu nášho života

Každý z nás zažíva aj nepríjemné situácie. Situácie, v ktorých nás zaskočia nepríjemné emócie. Nie je preto ťažké podľahnúť dojmu, že situácie, teda okolnosti, sú to čo vplýva na kvalitu nášho života. Realita je však presne opačná.

Slová a ich významy

Objavte krásu ukrytú v hlbšom význame slov, ktoré denne používate a možno ani netušíte čo všetko v sebe skrývajú.

Nenechajte sa spiritualitou vystrašiť!

Už je to nejaký čas čo som začal zverejňovať články na témy ako osobnostná transformácia a spirituálna sebarealizácia. A reakcia na sebe nenechala dlho čakať.

Ako vám môže pomôcť neuro-lingvistické programovanie?

Každý z nás prežíva množstvo životných situácií a nie všetky sú nám príjemné. Vždy keď sme konfrontovaní s realitou života hľadáme spôsoby ako s tým pracovať. A takých spôsobov je naozaj veľa. Asi ten najbežnejší je „vytesňovanie“, ktorý samozrejme nefunguje čoho najlepším dôkazom je fakt, že čítate tento článok. Ak by sa vám totiž to nepríjemné podarilo zo živote úspešne vytesniť nevedeli by ste o čom píšem :)

Odpovede závisia od otázok

Jeden z najväčších omylov, na ktoré si v rámci osobnostnej transformácie spomínam, je predstava, že kľúčom je hľadanie odpovedí. A vôbec nechcem povedať, že hľadanie odpovedí nehrá úlohu. Chcem len zdôrazniť, že odpovede závisia d otázok