Značka: emócie

Abraka-dabra a 5 dôležitých emócií

V článku približujem význam emócií, spirituality a integrity v každodennom živote. Pracovať na týchto témach vnímam nie ako únik od reality, ale ako nástroj na lepšie zvládanie bežných situácií. Podrobne analyzujem päť dôležitých emócií – hnev, strach, frustráciu, vinu a smútok, pričom zdôrazňujem konkrétne kroky na ich spracovanie. Emócie vnímam ako šiesty zmysel a jazyk duše, ktorému by sme mali porozumieť a integrovať si ho s racionalitou. Na príkladoch ukazujem ako možno abstraktné témy emócií a spirituality využiť v reálnom živote.

Nie okolnosti ale emócie vplývajú na kvalitu nášho života

Každý z nás zažíva aj nepríjemné situácie. Situácie, v ktorých nás zaskočia nepríjemné emócie. Nie je preto ťažké podľahnúť dojmu, že situácie, teda okolnosti, sú to čo vplýva na kvalitu nášho života. Realita je však presne opačná.

Ako vám môže pomôcť neuro-lingvistické programovanie?

Každý z nás prežíva množstvo životných situácií a nie všetky sú nám príjemné. Vždy keď sme konfrontovaní s realitou života hľadáme spôsoby ako s tým pracovať. A takých spôsobov je naozaj veľa. Asi ten najbežnejší je „vytesňovanie“, ktorý samozrejme nefunguje čoho najlepším dôkazom je fakt, že čítate tento článok. Ak by sa vám totiž to nepríjemné podarilo zo živote úspešne vytesniť nevedeli by ste o čom píšem :)

Osobnostná transformácia nie je výstup!

Čo to je „osobnostná transformácia“? Túto otázku si kladie veľa ľudí v snahe mať osobnostnú transformáciu takpovediac zatriedenú. To vychádza z podstaty nášho myslenia, ktoré potrebuje mať veci štruktúrované, v zmysle všetko musí niekam patriť. Snaha "škatuľkovať" osobnostnú transformáciu nie je však veľmi užitočná.

Skratky nefungujú!

Uvedomujem si, že vždy keď príde reč na témy ako osobnostná transformácia a spirituálna sebarealizácia začne to v ľuďoch vyvolávať rôzne emócie. Ja sám si veľmi dobre spomínam ako som na tieto nazeral pred...

Ako reagujeme na svet okolo nás?

Premýšľali ste niekedy nad tým ako reagujeme na to čo sa odohráva vo svete okolo nás? Čo je ešte spôsobené prostredím a čo už je naše? V tomto článku sa o tejto téme dozviete viac.