Ako vám môže pomôcť neuro-lingvistické programovanie?

Každý z nás prežíva množstvo životných situácií a nie všetky sú nám príjemné. Vždy keď sme konfrontovaní s realitou života hľadáme spôsoby ako s tým pracovať. A takých spôsobov je naozaj veľa. Asi ten najbežnejší je „vytesňovanie“, ktorý samozrejme nefunguje čoho najlepším dôkazom je fakt, že čítate tento článok. Ak by sa vám totiž to nepríjemné podarilo zo živote úspešne vytesniť nevedeli by ste o čom píšem 🙂

V dnešnom článku sa preto chcem pozrieť na iný spôsob ako so človek môže k životným výzvam postaviť a pomôcť sám sebe. Tým spôsobom je neuro-lingvistické programovanie (NLP), ktoré človeku poskytuje možnosť ako pracovať so svojím vedomím, podvedomím, egom a emóciami, či ísť ešte ďalej.

Vymedzovať presné hranice pre použitie NLP je náročné a ani by to nebolo užitočné. Jednoducho preto, že NLP je rovnako dobre možné použiť ako nástroj osobnej transformácie, spirituálnej sebarealizácie ale aj ako terapeutickú metódu. Záleží od toho, kto k tomu ako pristúpi a čo v sebe má záujem riešiť. Jednoducho: „Keď dva robia to isté nie je to to isté!“

Ak sa ale žiada nejaká „definícia“ potom by som skúsil nasledovnú. NLP je prístup ku komunikácii, osobnému rozvoju a psychoterapii. Tento systém bol vytvorený Richardom Bandlerom a Johnom Grinderom v Californii, v 70-tych rokoch 20. storočia. Jeho vznik podnietila skutočnosť, že autori pozorovali, ako sú niektorí psychoterapeuti vo svojej práci s klientami úspešnejší než iní. Začali teda skúmať rozdiely v rôznych prístupoch a následne popísali spoločné prvky práce tých úspešnejších psychoterapeutov do jedného uceleného systému. A hoci NLP vychádza pôvodne z hypno terapie, autori si uvedomili, že pre efektívnu prácu s vlastným podvedomím nie je hypnóza potrebná.

Vznikol tak systém, ktorý tvrdí, že existuje silné prepojenie medzi:

  • neurologickými procesmi prebiehajúcimi v človeku (odtiaľ názov neuro). Tým sú myslené fyzické pocity v tele, prežívané emócie aj myslenie
  • jazykom, ktorý človek používa (odtiaľ názov lingvistické) pri komunikácii. To sa však vzťahuje aj komunikácie človeka samého so sebou, teda vnútorného dialógu, ktorý každý z nás v sebe vedie
  • vzorcami naučenými v minulosti na základe predošlých skúseností (odtiaľ názov programovanie). A pod vzorcami je užitočné si predstaviť nie len vzorce správania ale aj ostatných procesov, ktoré v nás prebiehajú. Aj fyzické pocity, emócie, či myšlienkové procesy bežia po svojich vyjazdených koľajach.

A zrejme jedna z najdôležitejší vecí na NLP je tvrdenie, že môžeme tieto vzorce zmeniť (preprogramovať), tak aby sme mohli dosahovať v rôznych oblastiach života želané výsledky. NLP samozrejme ide ešte ďalej a poskytuje aj nástroje a techniky pre prácu so sebou samými. Vďaka tomu môžeme nie len rozoznávať čo sa v nás podvedome v rôznych situáciách odohráva, ale máme možnosť meniť to. Samozrejme ľahšie sa to povie ako urobí.

Dá sa povedať, že NLP nás učí učiť sa z nás samých aj nášho okolia. Je to systém, ktorý do nášho prežívania (zvyčajne žijeme intuitívne a automaticky) vnáša štruktúru vďaka, ktorej môžeme vnímať širšie súvislosti toho ako v nás jednotlivé prebiehajú procesy. Ak vás napríklad rozladí poznámka od kolegu: „Čo to máš dnes na sebe?“, môžete sa vďaka NLP dozvedieť nie len čo konkrétne to vo vás vyvolalo (hnev, vinu, hanbu, ublíženie, …), ale tiež odkiaľ táto vaša reakcia (fyzický pocit, emócia, myšlienky s tým spojené, …) pochádza, teda kde v minulosti ste sa cítili podobne a nesiete si to so sebou. A môžete sa z toho tiež dozvedieť, čo môžete urobiť, aké emočné rany potrebujete v sebe zahojiť, čo potrebujete v sebe rozvíjať, aby ste sa nabudúce pri podobnej poznámke mohli cítiť lepšie.

Je to samozrejme iba príklad na tému ako to funguje. Keďže sme, z hľadiska anatómie, „neurologické bytosti“ (všetko v nás má neurologickú podstatu), môžeme tieto techniky aplikovať bez ohľadu na to či prežívame niečo v práci alebo doma. Prakticky v každej situácii. Pretože vždy sme to my, a naše procesy, ktoré vyplývajú z našej „konštrukcie“ 😊 Princípy a skúsenosti NLP je tak možné využívať v každodennom živote. Od zlepšenia efektivity komunikácie so životným partnerom, cez nastavovanie a dosahovanie cieľov v práci na základe hlbokého porozumenia vlastnej motivácii, až po terapiu starých emočných rán. Záleží len na nás a na tom ako hlboko sami seba do seba vpustíme.

Komentáre