Odpovede závisia od otázok

Jeden z najväčších omylov, na ktoré si v rámci osobnostnej transformácie spomínam, je predstava, že kľúčom je hľadanie odpovedí. A vôbec nechcem povedať, že hľadanie odpovedí nehrá úlohu. Chcem len zdôrazniť, že odpovede závisia d otázok

Osobnostná transformácia je rast!

Ako už viete osobnostná transformácia nie je výstupom, či šplhaním od nižšieho k vyššiemu. A keď už vieme čo to nie je ostáva zodpovedať otázku čo to osobnostná transformácia je. Na to sa pozrieme v tomto článku.

Osobnostná transformácia nie je výstup!

Čo to je „osobnostná transformácia“? Túto otázku si kladie veľa ľudí v snahe mať osobnostnú transformáciu takpovediac zatriedenú. To vychádza z podstaty nášho myslenia, ktoré potrebuje mať veci štruktúrované, v zmysle všetko musí niekam patriť. Snaha "škatuľkovať" osobnostnú transformáciu nie je však veľmi užitočná.

Boris Rybár

O mne

Volám sa Boris Rybár a hoci som vyštudovaný IT-čkár, život bol ku mne taký štedrý, že ma priviedol aj k iným oblastiam sebarealizácie. V roku 2011 to bolo napísanie prvej knihy, za ktorou nasledovala v roku 2014 druhá.

Vedomie a podvedomie

Asi každý už počul, že okrem vedomia máme aj podvedomie, ktoré veľa z nášho myslenia, správania aj prežívania automatizuje. Je to akýsi autopilot, ktorý vykonáva operácie tak autonómne, až ľahko podľahneme pocitu, že to sme vlastne my. A nepochybne je to naša súčasť. V dnešnom článku sa pozrieme na to ako naše vedomie a podvedomie existujú vedľa seba a prečo.

Skratky nefungujú!

Uvedomujem si, že vždy keď príde reč na témy ako osobnostná transformácia a spirituálna sebarealizácia začne to v ľuďoch vyvolávať rôzne emócie. Ja sám si veľmi dobre spomínam ako som na tieto nazeral pred...

Ako reagujeme na svet okolo nás?

Premýšľali ste niekedy nad tým ako reagujeme na to čo sa odohráva vo svete okolo nás? Čo je ešte spôsobené prostredím a čo už je naše? V tomto článku sa o tejto téme dozviete viac.

Osobnostný rozvoj vs. osobnostná transformácia

V tomto článku sa dozviete aký je rozdiel medzi osobnostným rozvojom a osobnostnou transformáciou. Aj keď sa môže zdať, že je to len iné pomenovanie pre to isté, nie je to tak.

Ako dosiahnuť to po čom túžim?

Otázka ako môžem dosiahnuť to po čom túžim v nás rezonuje od malička a premieta sa do nej naša prirodzená potreba šťastného života. Prečítajte si niečo o tom ako sa dá k odpovedi na túto dôležitú otázku pristupovať.